Brug en GPS tracker med flådestyring

Der findes mange firmaer, der dagligt kører mange kilometer i forbindelse med deres arbejde. Det kan f.eks. være forskellige former for fragtfirmaer eller lignende. For disse firmaer er det helt essentielt at kunne holde styr på hvor mange kilometer de forskellige køretøjer kører. Samtidig er det selvfølgelig helt essentielt for de forskellige køretøjer at kunne finde vej i hele landet. Hvis det er et større firma med mange lastbiler og personbiler, kan det være svært at have det fulde overblik. Her kan løsningen være GPS tracking med flådestyring. På den måde har man overblikket over hele flåden af køretøjer, samtidig med at man får flere funktioner oven i. Besøg https://livegps.dk/produkter/hvis du vil læse mere om de forskellige produkter.

 

Abonnement til at finde vej

640px-Motion_X_GPS_and_OSM

Hvis man vil have en professionel flådestyringsløsning, kan man få et abonnement med flere forskellige ting inkluderet. Med denne løsning får man en fleksibel løsning, hvor man nemt får overblikket med live overvågning samt intelligent styring af alle køretøjer. Abonnementet gælder for flere forskellige køretøjer og man er derfor ikke bundet af kun at kunne bruge løsningen hvis man kun har en type køretøj. Man kan skrue det sammen, så det passer til alle ens køretøjer. Således findes der løsninger til biler og varevogne, motorcykler og scootere, lastbiler og busser samt både og skibe.

De forskellige abonnementer inkluderer selvfølgelig en GPS tracker. Med den får man mulighed for live tracking, så man kan følge med i real tid. Man får desuden en GPS portal, hvor man kan holde øje med de forskellige køretøjer. Man får mulighed for mobil adgang, street view, geofence, rapporter og alarmer. Der er desuden inkluderes en kørebog, så man som arbejdsgiver kan holde øje med køretøjerne manuelt og digitalt. Abonnementerne er således en komplet løsning.

 

Sådan virker trackeren

 

Løsningen giver det fulde overblik over alle køretøjer uanset om der er tale om biler, busser eller lastbiler. Man kan holde øje med alle køretøjer hele døgnet rundt, og teknologien gør det muligt at spore køretøjerne og holde øje i realtid. Alt dette er muligt på grund af den tracker, som bliver monteret i det enkelte køretøj. Mange udbydere tilbyder at montere trackeren gratis, hvor man desuden kan få en gennemgang af hele systemet. Hvis man har erfaring med montering af en sådan tracker, kan man selvfølgelig også vælge at gøre det selv.

Hvis man vælger at få monteret trackeren, tager det typisk ikke mere end fem minutter. Trackeren monteres gennem computerstikket i køretøjet eller via ledningsnettet. Som udgangspunkt vil trackeren blive monteret, så den er skjult. Det gode er, at trackeren virker i alle lande. På den måde er man ikke bundet af kun at kunne bruge den her i landet. Trackeren bruger strøm fra bilen, men det er et minimalt forbrug, som ikke vil gå ud over bilens køreevne. Som sikkerhed har trackeren desuden sit eget batteri, der vil slå til ved strømafbrydelse eller hvis der skulle opstå andre problemer. Trackeren vil således altid være opladet.