Rens af tagrender

Hvert år skal et gennemsnitligt dansk hus tage imod 100 tons nedbør i form af regn, sne og slud. Tagrenderne er derfor på hårdt arbejde dagligt for at lede vandet væk fra huset og ned i kloakken. Således tjener tagrenderne også en ganske vital funktion for huset.

Hvorfor er det vigtigt at foretage rens af tagrender?

Tagrenders levetid ligger gennemsnitlig omkring 30-35 år, men det afhænger i høj grad af, hvor meget du renser og vedligeholder dem. Du kan forlænge dine tagrenders levetid ved løbende at vedligeholde og rense dem – men du kan i den grad også forkorte deres levetid ved at undlade at gøre samme.

Grunden til, at det er så vigtigt at rense og vedligeholde dine tagrender løbende, er, at tagrenderne sikrer, at vandet fjernes fra ejendommen. Dine tagrender bliver løbende beskidte, og der falder blade ned samt mos fra taget. Alt dette kan tilstoppe dine tagrender, så vandet ikke kan løbe ned i kloakken. Tilstoppede tagrender kan forårsage fugt- og vandskade i huset og i værste fald kan det medføre frostsprængninger i murværket, soklen og fundamentet på huset.

Derfor er det alfa og omega at tage rens af tagrender alvorligt, så du undgår skader på ejendommen og skader på tagrenderne.

Kan man støvsuge sine tagrender?

Støvsugning af tagrender er en helt igennem genial opfindelse, som særligt benyttes ved etageejendomme af en vis højde. Her kan det være en udfordring at få foretaget rens af tagrender, fordi det er risikabelt at komme så højt op. Det vil typisk involvere enten opsætning af stillads eller brug af lift – det kan være bøvlet i storbyer, hvor den omkringliggende plads er begrænset, men det er også en bekostelig affære for en relativt lille opgave.

Støvsugning af tagrender kan derimod gøres fra jorden. Det er dog ikke en hvilken som helst støvsuger, der anvendes.Støvsugeren har et kamera installeret i fronten, så personen, der betjener støvsugeren, kan se, hvad han eller hun laver. Dermed sikrer man en hurtige og smidigere proces, og der spares en del penge i forhold til stillads og lift.

Hvordan renser man selv sine tagrender?

Det vil altid være bedst at få en professionel til at forestå rens af tagrender, fordi du dermed er sikker på, at rensningen bliver foretaget bedst muligt. Derudover vil en professionel også lynhurtigt kunne spotte eventuelle huller i dine tagrender, og du vil også kunne få vished om, at tagrendens fald med videre ser ud, som det skal.

Hvis du insisterer på at rense tagrenderne selv, så gør det på følgende måde:

  1. Tøm tagrenderne for blade, skidt og snavs med hænderne eller en tagrendeskovl.
  2. Når tagrenderne er tømt, skal du skrubbe tagrenderne med en grov børste.
  3. Herefter spuler du tagrenderne igennem med vand. Samtidig kan du tjekke, at tagrenderne har det korrekte fald.
  4. Gå tagrenderne efter for huller. Finder du huller, skal du lappe dem straks.

Hvor ofte og hvornår skal man rense sine tagrender?

Det bedste tidspunkt at rense og vedligeholde tagrenderne er, når løvfaldet om efteråret er overstået. Dermed er du sikker på, at der ikke falder mange flere blade ned i tagrenderne, og tagrenderne kan blive helt klar til at stå imod efterårets og vinterens regn og sne.

Du skal sørge for at rense og vedligeholde tagrenderne, når de har brug for det. Det betyder også, at hvis du kan se, at tagrenderne trænger til en omgang, før løvfaldet er overstået, så er du nødt til at komme i gang.

En god tommelfingerregel er at rense og vedligeholde dine tagrender cirka hvert halve år. Gør du det, optimerer du sandsynligheden for, at de holder i lang tid. Hvis du gerne vil have et tilbud på rens af tagrender, så klik her.