Biobrændsel er vejen frem

Det er efterhånden alment kendt at vi i dag står over for store miljømæssige problemer. Særligt er den globale opvarmning et stort problem. Vores massive afbrænding af fossile brændsler har ført til at temperaturerne gennem de sidste har svunget meget i de seneste årtier. Hvis vi ønsker at komme denne problematik til livs, og forsøge at bremse den globale opvarmning, er det bedste træk at satse på vedvarende energi fremfor fossile brændsler. Der findes mange former for vedvarende energi, men en af de mest billige af dem er biobrændsel. Mange kan finde en oversigt over forskellige billige former for biobrændsel på følgende hjemmeside: dyrenesnetto.dk/braendsel.

Hvad er biobrændsel?

En af de mest hyppigt anvendte for biobrændsel i dag er træ. De fleste tænker sandsynligvis ikke at træ er en vedvarende energikilde, og det kan umiddelbart også være lidt være svært at sætte sig ind i hvorfor det hænger sådan sammen. Træ er CO2-neutralt, hvilket betyder at det under afbrænding ikke udleder mere CO2 end det har optaget igennem sin levetid.  Der bliver altså som sådan ikke tilført ekstra CO2 til atmosfæren når man brænder træ. Det CO2 der bliver afgivet under afbrændingen, kan optages af nye træer, som kan formere sig og danne nye frø ud fra det optagede CO2. På denne måde kan træ altså ses som en vedvarende og bæredygtig energikilde.

Det er dog ikke udelukkende træ som er CO2-neutralt. Rent faktisk er alle former for planter og plantematerialer bæredygtige på helt samme måde som træ er. Nogle bakterier er i stand til at udføre processer som minder om træernes, og for at simplificere alle disse typer energi for biobrændsel, da de alle involverer at man afbrænder levende organismer eller deres affaldsprodukter. Fælles for alle typer biobrændsel er at de alle miljømæssigt er meget bedre end fossile brændsler, og man er af den grund meget interesserede i at skifte fra fossile brændsler til biobrændsel alle steder hvor det er muligt.

 

Tænd op med biobrændsel i brændeovnen

Hvis man ønsker at hjælpe til med at bremse den globale opvarmning kan man med fordel vælge at anvende biobrændsel i hjemmet. Dette kunne eksempelvis være til at fyre i brændeovnen eller pejsen med. Det er i dag muligt at købe forskellige former for træbriketter og –piller samt tørret træ af forskellig art, som alle fungerer som bæredygtigt biobrændsel når man brænder det i brændeovnen.

I de seneste par år er det blevet mere og mere populært blandt danskerne at bestille ovntørret træ direkte til hjemmet, da de på denne måde slipper for selv at skulle hente brændet hos forhandleren. Biobrændsel kan man altså bruge til at varme huset op med i de kolde vintermåneder, velvidende at man på samme tid gør planeten en tjeneste.